audio online kurz nemčiny pre samoukov - obsah, časy, objem dát

Celkový čas audio online kurzu nemčiny pre sanmoukov je 51 hodín 47 minút a 27 sekúnd nahrávok vo formáte mp3.

k výslovnosti
► celkový čas 17 minút 28 sekúnd
pravidlá výslovnosti 12 min 23 sek
poznámky k výslovnosti 2 min 5 sek

Kapitola 2, "sein - byť"
► celkový čas 33 minút 30 sekúnd
výslovnosť 6 min 34 sek
slovná zásoba 10 min 4 sek
vysvetlenie 10 min 27 sek
precvičenie 6 min 25 sek

Kapitola 3, prídavné mená a príslovky
► celkový čas 25 minút 5 sekúnd
slovná zásoba 3 min 18 sek
vysvetlenie 6 min 47 sek
precvičenie 8 min 37 sek
texty 6min 23 sek

Kapitola 4, určitý a neurčitý člen
► celkový čas 25 minút 22 sekúnd
slovná zásoba 7 min 17 sek
vysvetlenie 9 min 14 sek
precvičenie 3 min 25 sek
texty 5 min 26 sek

Kapitola 5, časovanie slovies
► celkový čas 2 hodiny 13 minút 31 sekúnd
slovná zásoba 27 min 19 sek
vysvetlenie 36 min 26 sek
achtung 7 min 15 sek
precvičenie 38 min 36 sek
texty 21 min 46 sek

Kapitola 6, slovosled v nemeckej vete
► celkový čas 32 minút 52 sekúnd
vysvetlenie 22 min 51 sek
precvičenie 10 min 1 sek

Kapitola 7, minulý čas - pravidelné slovesá
► celkový čas 27 minút 30 sekúnd
vysvetlenie 10 min 39 sek
precvičenie 16 min 51 sek

Kapitola 8, pozdravy, poďakovanie, rozdelenie hlások
► celkový čas 7 minú 32 sekúnd
slovná zásoba 7 min 32 sek

Kapitola 9, náhrada podstatných mien osobnými zámenami
► celkový čas 28 minút 24 sekúnd
slovná zásoba 5 min 48 sek
vysvetlenie 7 min 30 sek
precvičenie 9 min 37 sek
texty 5 min 49 sek

Kapitola 10, rozkazovací spôsob - pravidelné slovesá
► celkový čas 24 minút 19 sekúnd
slovná zásoba 6 min 21 sek
vysvetlenie 10 min 17 sek
precvičenie 7 min 41 sek
testy

Kapitola 11, vykanie
► celkový čas 17 minút 28 sekúnd
vysvetlenie 8 min 44 sek
precvičenie 3 min 46 sek
texty 4 min 58 sek

Kapitola 12, "ich möchte - chcela by som"
► celkový čas 51 minút 3 sekundy
slovná zásoba 2 min 10 sek
vysvetlenie 22 min 20 sek
precvičenie 26 min 33 sek

Kapitola 13, "spechen - lessen - helfen", !nehmen - geben"
► celkový čas 35 minút 15 sekúnd
slovná zásoba 4 min 39 sek
vysvetlenie 18 min 11 sek
precvičenie 12 min 25 sek

Kapitola 14, číslovky
► celkový čas 45 minút 39 sekúnd
slovná zásoba 10 min 31 sek
vysvetlenie 18 min 21 sek
precvičenie 12 min 25 sek
texty 4 min 32 sek

Kapitola 15, "Wie alt bist du? - Koľko máš rokov?"
► celkový čas 19 minút 26 sekúnd
slovná zásoba 2 min 40 sek
vysvetlenie 6 min 23 sek
precvičenie 5 min 10 sek
texty 5 min 13 sek

Kapitola 16, "Wie spät ist es? - Koľko je hodín?"
► celkový čas 44 minút 15 sekúnd
slovná zásoba 6 min 41 sek
vysvetlenie 28 min 51 sek
precvičenie 8 min 43 sek

Kapitola 17, Množné číslo podstatných mien
► celkový čas 12 minút 56 sekúnd
vysvetlenie 7 min 38 sek
achtung 5 min 18 sek
testy

Kapitola 18, koncovka "in" v ženských podstatných menách
► celkový čas 9 minút 35 sekúnd
vysvetlenie 9 min 35 sek

Kapitola 19, zemepisné prdavné mená, obyvateľské podstatné mená
► celkový čas 20 minút 51 sekúnd
vysvetlenie 20 min 51 sek

Kapitola 20, "essen - vergessen - helfen"
► celkový čas 9 minút 10 sekúnd
slovná zásoba 1 min 26 sek
vysvetlenie 7 min 44 sek

Kapitola 21, rod podstatných mien
► celkový čas 7 minút 29 sekúnd
vysvetlenie 7 min 29 sek

Kapitola 22, zložené podstatné mená
► celkový čas 6 minút 22 sekúnd
vysvetlenie 6 min 22 sek

Kapitola 23, otázka s opytovacím zámenom, farby
► celkový čas 10 minút 44 sekúnd
vysvetlenie 6 min 34 sek
texty 4 min 10 sek

Kapitola 24, minulý čas zložený - perfektum, príčastie minulé
► celkový čas 1 hodina 36 minút 27 sekúnd
slovná zásoba 57 sek
vysvetlenie 36 min 59 sek
achtung 2 min 43 sek
precvičenie 55 min 48 sek
testy

Kapitola 25, perfektum nepravidelných slovies
► celkový čas 8 minút 1 sekunda
vysvetlenie 8 min 1 sek

Kapitola 26, "warum - darum", "womit - damit"
► celkový čas 9 minút 25 sekúnd
vysvetlenie 9 min 25 sek

Kapitola 28, 3.pád, "seit - gegenüber", rodina
► celkový čas 7 minút 53 sekúnd
slovná zásoba 7 min 53 sek

Kapitola 29, pádové otázky s predložkami - 3.pád
► celkový čas 47 minút 36 sekúnd
vysvetlenie 29 min 14 sek
precvičenie 10 min 51 sek

texty 7 min 31 sek
testy
testy

Kapitola 30, osobné zámená s 3.pádom
► celkový čas 4 minút 50 sekúnd
slovná zásoba 4 min 50 sek

Kapitola 31, "wie geht es dir?"
► celkový čas 9 minút 1 sekunda
vysvetlenie 9 min 01 sek

Kapitola 32, ako sa premení slovenských šesť pádov do troch nemeckých
► celkový čas 1 hodina 1 minúta 36 sekúnd
slovná zásoba 37 sek
vysvetlenie 60 min 59 sek

Kapitola 33, "aus, bei" + 3.pád, názvy štátov
► celkový čas 30 minút 16 sekúnd
slovná zásoba 3 min 17 sek
vysvetlenie 13 min 10 sek
precvičenie 13 min 49 sek

Kapitola 34, "mit, nach" + 3.pád, dopravné prostriedky, v kuchyni, domáce spotrebiče
► celkový čas 2 hodiny 13 minút 14 sekúnd
slovná zásoba 34 min 57 sek
vysvetlenie 64 min
precvičenie 23 min 17 sek
testy

Kapitola 35, dve osobné zámená vo vete
► celkový čas 17 minút 50 sekúnd
vysvetlenie 10 min 41 sek
precvičenie 7 min 9 sek
testy
testy
testy
testy

Kapitola 36, "können - môcť, vedieť"
► celkový čas 37 minút 28 sekúnd
slovná zásoba 3 min 48 sek
vysvetlenie 19 min 28 sek
precvičenie 14 min 12 sek
testy

Kapitola 37, "kennen, kennen, lernen - poznať, spoznať"
► celkový čas 37 minút 16 sekúnd
slovná zásoba 11 min 10 sek
vysvetlenie 10 min 22 sek
precvičenie 15 min 44 sek

Kapitola 38, spojky v súvetí, slovosled v súvetí bezo zmeny
► celkový čas 30 minút 6 sekúnd
vysvetlenie 22 min 49 sek
precvičenie 7 min 17 sek

Kapitola 39, "denn - weil"
► celkový čas 39 minút
vysvetlenie 22 min 7 sek
precvičenie 16 min 53 sek
testy

Kapitola 40, vynechávanie spojky "dass - že", "als, wenn" ako časové spojky, "je - desto - als"
► celkový čas 14 minút 59 sekúnd
precvičenie 14 min 59 sek
testy

Kapitola 41, "haben - mať", "sehen - vidieť"
► celkový čas 52 minút 39 sekúnd
slovná zásoba 12 min 41 sek
vysvetlenie 19 min 14 sek
precvičenie 20 min 43 sek
testy

Kapitola 42, akuzatív - 4.pád predložkový
► celkový čas 17 minút 2 sekundy
slovná zásoba 3 min 6 sek
vysvetlenie 7 min 27 sek
precvičenie 6 min 29 sek
testy

Kapitola 43, pádové otázky s predložkami 4.pádu, 4.pád osobných zámen, v meste
► celkový čas 31 minút 31 sekúnd
slovná zásoba 9 min 32 sek
vysvetlenie 21 min 59 sek
testy

Kapitola 44, "müssen - durfen"
► celkový čas 21 minút 19 sekúnd
slovná zásoba 6 min 58 sek
vysvetlenie 14 min 21 sek

Kapitola 45, "wollen"
► celkový čas 8 minút 1 sekunda
vysvetlenie 5 min 8 sek
precvičenie 2 min 53 sek

Kapitola 46, "wissen - können", v byte, v kúpeľni
► celkový čas 13 minút 49 sekúnd
slovná zásoba 5 min 34 sek
vysvetlenie 8 min 15 sek
testy

Kapitola 47, "dieser - jeder - welcher", zápor "kein"
► celkový čas 5 minút 20 sekúnd
vysvetlenie 5 min 20 sek

Kapitola 48, "mein, dein, sein, kein - môj, tvoj, jeho, žiadny"
► celkový čas 49 minút 52 sekúnd
vysvetlenie 28 min 28 sek
precvičenie 9 min 25 sek
texty 11 min 59 sek

Kapitola 49, "ihr, ihre, ihr - jej, ich váš, vaša, vaše"
► celkový čas 1 hodina 1 minúta 52 sekúnd
vysvetlenie + precvičenie 19 min 35 sek
precvičenie 26 min 12 sek
texty 16 min 6 sek

Kapitola 50, "unser - euer"
► celkový čas 20 minút 17 sekúnd
vysvetlenie 11 min 43 sek
texty 8 min 34 sek

Kapitola 51, vyjadrenie slovenského "svoj, svoja, svoje", privlastńovanie v nemčine, 2.pád
► celkový čas 7 minút 30 sekúnd
vysvetlenie 7 min 30 sek

Kapitola 52, dni, mesiace, ročné obdobia, doprava, orientácia v meste
► celkový čas 40 minút 47 sekúnd
slovná zásoba 31 min 37 sek
vysvetlenie 9 min 10 sek

Kapitola 53, predložky s 3. aj 4. pádom
► celkový čas 24 minút 26 sekúnd
vysvetlenie 15 min 44 sek
precvičenie 8 min 42 sek
testy

Kapitola 54, spájanie predložky a členu, rozdiely v "an - auf - na", "am"
► celkový čas 15 minút 26 sekúnd
slovná zásoba 5 min 3 sek
vysvetlenie 10 min 23 sek

Kapitola 55, "sitzen, stehen, liegen - sich setzen, sich stellen, sich legen" v 3. a 4. páde
► celkový čas 15 minút 16 sekúnd
slovná zásoba 1 min 23 sek
vysvetlenie 6 min 14 sek
precvičenie 7 min 39 sek

Kapitola 56, 2.pád jednotného čísla, náhrada 2.pádu 3.pádom
► celkový čas 45 minút 33 sekúnd
slovná zásoba 4 min 50 sek
vysvetlenie 33 min 52 sek
precvičenie 7 min 51 sek
testy

Kapitola 58, slovesá so zmenou kmeňovej samohlásky
► celkový čas 1 hodina 9 minút 14 sekúnd
slovná zásoba 6 min 21 sek
vysvetlenie 45 min 24 sek
precvičenie 14 min 29 sek
testy

Kapitola 59, zvratné slovesá
► celkový čas 1 hodina 29 minút 29 sekúnd
slovná zásoba 16 min 14 sek
vysvetlenie 50 min 31 sek
precvičenie 15 min 29 sek
texty 17 min 15 sek
testy

Kapitola 60, slovesá s odlučitelnými predponami, zvratné slovesá s odlučitelnými predponami, predpony "hin - her"
► celkový čas 54 minút 14 sekúnd
slovná zásoba 14 min 51 sek
vysvetlenie 20 min 35 sek
precvičenie 18 min 41 sek

Kapitola 61, "sollen - mať (niečo urobiť)", kedy "sollen" a kedy "haben", jedlo, nápoje, oblečenie, zdravotný stav
► celkový čas 1 hodina 17 minút 9 sekúnd
slovná zásoba 63 min 11 sek
vysvetlenie 5 min 44 sek
precvičenie 8 min 14 sek
testy

Kapitola 62, modálne slovesá vo vete
► celkový čas 11 minút 20 sekúnd
vysvetlenie 11 min 20 sek

Kapitola 63, podmieňovací spôsob
► celkový čas 24 minút 50 sekúnd
vysvetlenie 14 min 44 sek
precvičenie 10 min 6 sek

Kapitola 64, nie je minulý čas ako minulý čas, "dass - že, aby", "dass, damit - aby"
► celkový čas 19 minút 50 sekúnd
vysvetlenie 19 min 50 sek

Kapitola 65, "ich hatte", "ich war"
► celkový čas 36 minút 49 sekúnd
slovná zásoba 3 min 45 sek
vysvetlenie 18 min 21 sek
precvičenie 9 min 6 sek
texty 5 min 37 sek
testy
testy

Kapitola 66, jeden zápor vo vete
► celkový čas 1 hodina 10 minút 20 sekúnd
slovná zásoba 3 min 23 sek
vysvetlenie 14 min 20 sek
precvičenie 52 min 37 sek
testy

Kapitola 67, mužský rod - slabé skloňovanie, základné číslovky, základné a radové číslovky
► celkový čas 40 minút 56 sekúnd
slovná zásoba 6 min 31 sek
vysvetlenie 32 min 29 sek
precvičenie 3 min 56 sek
testy

Kapitola 68, predložky s 3. a 4. pádom, "vor, hinter, neben, zwichen, unter, über"
► celkový čas 42 minút 19 sekúnd
slovná zásoba 1 min 45 sek
vysvetlenie 14 min 10 sek
precvičenie 26 min 24 sek

Kapitola 69, "sich setzen, sich stellen, sich legen"
► celkový čas 21 minút 57 sekúnd
slovná zásoba 4 min 52 sek
precvičenie 17 min 5 sek

Kapitola 70, skloňovanie podstaných mien - množné číslo
► celkový čas 51 minút 42 sekúnd
vysvetlenie 17 min 42 sek
precvičenie 19 min 3 sek
texty 14 min 57 sek

Kapitola 71, "man" = slovenské nezvratné "sa", "solcher - welcher"
► celkový čas 16 minút 52 sekúnd
slovná zásoba 5 min 29 sek
vysvetlenie 11 min 23 sek

Kapitola 72, časové konštrukcie "wann?" - "kedy?", "gefallen"
► celkový čas 22 minút 56 sekúnd
vysvetlenie 16 min 58 sek
precvičenie 5 min 58 sek

Kapitola 73, stupňovanie prídavných mien
► celkový čas 55 min 32 sek
slovná zásoba 17 min 22 sek
vysvetlenie 25 min 12 sek
precvičenie 13 min 8 sek
testy

Kapitola 74, "es - es, gibt - je", počasie
► celkový čas 23 minút 5 sekúnd
slovná zásoba 12 min 43 sek
vysvetlenie 10 min 22 sek

Kapitola 75, rámcová konštrukcia = druhé sloveso na konci vety
► celkový čas 7 minút 32 sekúnd
vysvetlenie 7 min 32 sek

Kapitola 76, "es tut mir leid - es tut mir weh", telo
► celkový čas 31 minút 28 sekúnd
slovná zásoba 9 min 47
vysvetlenie 21 min 31 sek

Kapitola 77, "werden - stať sa"
► celkový čas 6 minút 59 sekúnd
vysvetlenie 6 min 59 sek

Kapitola 78, budúci čas
► celkový čas 35 minút 30 sekúnd
slovná zásoba 4 min 54 sek
vysvetlenie 30 min 36 sek

Kapitola 79, "mögen - mať rád", "noch - nicht mehr", "bis + kladné sloveso", "pokiaľ + záporné sloveso"
► celkový čas 6 minút 35 sekúnd
precvičenie 6 min 35 sek

Kapitola 80, minulý čas - modálne slovesá
► celkový čas 19 minút 10 sekúnd
vysvetlenie 19 min 10 sek
testy

Kapitola 81, "wissen - können", príslovky s "irgend - nirgend", "können - kennen - wissen"
► celkový čas 14 minút 29 sekúnd
slovná zásoba 1 min 25 sek
vysvetlenie 13 min 4 sek

Kapitola 82, slovesá s odlučitelnými predponami, slovesá s koncovkou "-ieren - gratulieren"
► celkový čas 1 hodina 3 minúty 37 sekúnd
slovná zásoba 16 min 36 sek
vysvetlenie 19 min 45 sek
precvičenie 27 min 16 sek
testy
testy

Kapitola 83, minulý čas - slovesá s odlučitelnými predponami
► celkový čas 1 hodina 1 minúta 29 sekúnd
slovná zásoba 9 min 39 sek
vysvetlenie 10 min 23 sek
precvičenie 21 min 35 sek
texty 19 min 52 sek
testy

Kapitola 84, skupina typu "bringen - denken"
► celkový čas 12 minút 56 sekúnd
vysvetlenie 5 min 20 sek
precvičenie 7 min 36 sek

Kapitola 85, skupina so "sein"
► celkový čas 31 minút 53 sekúnd
slovná zásoba 3 min 27 sek
vysvetlenie 11 min 7 sek
precvičenie 17 min 19 sek

Kapitola 86, skupiny "ei-ie-ie", "i-a-e", "e-a-o", "i-a-o", "i-a-u", "ie-o-o", "a-ie-a", "e-a-e"
► celkový čas 1 hodina 35 minút 28 sekúnd
slovná zásoba 19 min 35 sek
vysvetlenie 55 min 35 sek
precvičenie 20 min 18 sek
testy
testy
testy
testy
testy
testy
► celkový čas

Kapitola 87, skloňovanie člem určitý
► celkový čas 32 min 38 sekúnd
slovná zásoba 12 min 4 sek
vysvetlenie 12 min 7 sek
texty 8 min 27 sek

Kapitola 87+88, skloňovanie prídavných mien, 3.pád s predložkami
► celkový čas 42 minút 35 sekúnd
vysvetlenie 27 min 48 sek
precvičenie 14 min 55 sek

Kapitola 88, skloňovanie člen neurčitý
► celkový čas 17 minút 55 sekúnd
slovná zásoba 3 min 2 sek
vysvetlenie 10 min 43 sek
precvičenie 4 min 10 sek

Kapitola 89, kedy prídavné meno bez koncovky a kedy s ňou
► celkový čas 4 minúty, 56 sekúnd
vysvetlenie 4 min 46 sek

Kapitola 90, skloňovanie privlastňovacích zámen, spodstatnené podstatné mená
► celkový čas 38 minút 55 sekúnd
slovná zásoba 2 min 59 sek
vysvetlenie 28 min 5 sek
precvičenie 7 min 51 sek
testy
testy
testy
testy
testy

Kapitola 91, radové číslovky, dátum
► celkový čas 24 minút 58 sekúnd
slovná zásoba 6 min 11 sek
vysvetlenie 18 min 47 sek
testy

Kapitola 92, množné číslo, skloňovanie
► celkový čas 38 minút 23 sekúnd
vysvetlenie 6 min 58 sek
texty 31 min 25 sek

Kapitola 93, "der, die, das" ako "ktorý, ktorá, ktoré"
► celkový čas 37 minút 35 sekúnd
vysvetlenie 22 min 7 sek
precvičenie 7 min 4 sek
texty 8 min 24 sek

Kapitola 94, zámenné príslovky "wovon - davon, womit - damit", kedy zámenné príslovky a kedy zámeno
► celkový čas 1 hodina 3 minúty 31 sekunda
slovná zásoba 10 min 18 sek
vysvetlenie 16 min 41 sek
precvičenie 18 min 43 sek
texty 17 min 49 sek

Kapitola 95, dve slovesá vo vete, kam s odlučitelnou predponou
► celkový čas 18 minút 43 sekúnd
slovná zásoba 1 min 58 sek
vysvetlenie 16 min 45 sek

Kapitola 96, "časovanie "haben - sein - werden"
► celkový čas 19 minút 55 sekúnd
vysvetlenie 19 min 55 sek

Kapitola 97, jednoduchý minulý čas - pravidelné slovesá
► celkový čas 24 minút 17 sekúnd
vysvetlenie 24 min 17 sek

Kapitola 98, jednoduchý minulý čas - slovesá s odlučitelnými a neodlučitelnými predponami, vyjadrenie množstva
► celkový čas 13 minút 17 sekúnd
slovná zásoba 2 min 19 sek
precvičenie 10 min 58 sek

Kapitola 101, podmieňovací spôsob minulý (konjuktív plusquamperfekta), "als ob - ako keby"
► celkový čas 23 minút 50 sekúnd
vysvetlenie 23 min 50 sek

Kapitola 103, perfektum modálnych slovies, väzba troch neurčitkov
► celkový čas 57 minút 33 sekúnd
vysvetlenie 49 min 8 sek
precvičenie 8 min 25 sek

Kapitola 105, "ohne - zu - bez toho aby .....(+ časovaný tvar slovesa)"
► celkový čas 25 minút 16 sekúnd
vysvetlenie 25 min 16 sek

Kapitola 107, trpný rod, neosobné väzby v trpnom rode, premena "man" na trpný rod, vedľajšie vety v trpnom rode
► celkový čas 52 minút 46 sekúnd
vysvetlenie 52 min 46 sek

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie