audio online kurz nemčiny pre opatrovateľky - obsah, časy, objem dát

Celkový čas audio online kurzu nemčiny pre opatrovateľky je 60 hodín, 35 minút a 28 sekúnd nahrávok vo formáte mp3.

Podrobný obsah kurzu
► celkový čas 60 hod 35 min

Kapitola 1-99
►cekový čas 49 hod 58 min

Kapitola 1 - osobné zámená 
► celkový čas 12 min 16 sek

slovná zásoba (2 min 5 sek), vysvetlenie (10 min 11 sek)

Kapitola 2 - "sein - byť" v prítomnom čase 
► celkový čas 57 min 35 sek

slovná zásoba (9 min 49 sek), vysvetlenie (21 min 27 sek), precvičenie (17 min 58 sek), texty (8 min 21 sek)

Kapitola 3 - prídavné mená a príslovky
► celkový čas 34 min 39 sek

slovná zásoba (4 min 54 sek), vysvetlenie (9 min 50 sek), achtung -upozornenie (3 min 27 sek), precvičenie (8 min 21 sek)

Kapitola 4 - určitý a neurčitý člen, kedy aký člen
► celkový čas 40 min 59 sek

slovná zásoba (21 min 22 sek). vysvetlenie (8 min 27 sek), precvičenie (11 min 10 sek)

Kapitola 5 - časovanie slovies v kompletnom prehľade, pravidelné slovesá
► celkový čas - 3 hod 3 min 52 sek

slovná zásoba (17 min 12 sek), vysvetlenie (67 min 55 sek), precvičenie (73 min 53 sek), texty (24 min 43 sek)

Kapitola 6 - slovosled v nemeckej vete
► celkový čas
39 min 32 sek
vysvetlenie (18 min 53 sek), precvičenie (10 min 39 sek)

Kapitola 7 - minulý čas pravidelných slovies - úvod
► celkový čas
35 min
vysvetlenie (20 min 14 sek), precvičenie (15 min 46 sek)

Kapitola 9 - náhrada podstatných mien osobnými zámenami
► celkový čas
21 min 27 sek
slovná zásoba (3 min 17 sek), vysvetlenie (8 min 43 sek), precvičenie (9 min 27 sek)

Kapitola 10 - rozkazovací spôsob - pravidelné slovesá
► celkový čas
38 min 31 sek
slovná zásoba (3 min 3 sek), vysvetlenie (13 min 11 sek), precvičenie (22 min 17 sek)

Kapitola 11 - vykanie, "Was macen sie?" - "Čo robíte (Vy)?"
► celkový čas
27 min 31 sek
slovná zásoba (8 min 7 sek), vysvetlenie (3 min 56 sek), precvičenie (7 min 3 sek), texty (8 min 31 sek)

Kapitola 12 - modálne slovesá - "ich möchte" - "ja by som chcel"
► celkový čas
40 min
slovná zásoba (4 min 58 sek), vysvetlenie (18 min 15 sek), precvičenie (16 min 47 sek)

Kapitola 13 - slovesá so zmenou kmeňovej samohlásky "e-i-ie"
► celkový čas
52 min 34 sek
slovná zásoba (1 min 5 sek), vysvetlenie (19 min 37 sek), precvičenie (23 min 46 sek), texty (8 min 6 sek)

Kapitola 14 - zdrobneliny v nemčine
► celkový čas
5 min 28 sek
vysvetlenie (5 min 28 sek)

Kapitola 15 - číslovky
► celkový čas
4 min 11 sek
slovná zásoba (4 min 11 sek)

Kapitola 16 - "Wie alt bist du?" - "Koľko máš rokov?"
► celkový čas
24 min 27 sek
slovná zásoba (6 min 23 sek), vysvetlenie (6 min 5 sek), precvičenie (4 min 59 sek), texty (7 min)

Kapitola 17 - "Wie spät ist es?" - "Koľko je hodín?"
► celkový čas
  38 min 29 sek
slovná zásoba (5 min 15 sek), vysvetlenie (11 min 4 sek), precvičenie (22 min 10 sek)

Kapitola 18 - množné číslo - koncovky, množné číslo známych podstatných mien
► celkový čas
16 min 48 sek
vysvetlenie (11 min 34 sek), precvičenie (5 min 14 sek)

Kapitola 19 - koncovka "in" v ženských podstatných menách
► celkový čas
6 min 55 sek
vysvetlenie (6 min 55 sek)

Kapitola 20 - zemepisné prídavné mená, obyvateľské prídavné mená
► celkový čas
19 min 33 sek
vysvetlenie (19 min 33 sek)

Kapitola 21 - rod podstatných mien
► celkový čas 9 min 30 sek

vysvetlenie (9 min 30 sek)

Kapitola 22 - zložené podstatné mená
► celkový čas
  7 min 20 sek
vysvetlenie (7 min 20 sek)

Kapitola 23 - otázka s opytovacím zámenom
► celkový čas
15 min 22 sek
slovná zásoba (2 min 22 sek), vysvetlenie (6 min 12 sek), texty (6 min 48 sek)

Kapitola 24 - farby
► celkový čas - 9 min 33 sek

slovná zásoba (9 min 33 sek)

Kapitola 25 - minulý čas zložený - perfektum
► celkový čas 2 hod 28 min 54 sek

slovná zásoba (13 min 34 sek), vysvetlenie (54 min 28 sek), precvičenie (73 min 26 sek), texty (7 min 26 sek)

Kapitola 26 - skloňovanie podstatných mien, skloňovanie členov
► celkový čas
  2 min 46 sek
vysvetlenie (2 min 46 sek)

Kapitola 27 - 3.pád - datív, predložky s 3.pádom
►celkový čas
1 hod 1 min 38 sek
slovná zásoba (7 min 6 sek), vysvetlenie (27 min 28 sek), achtung - upozornenie (2 min 3 sek), precvičenie (25 min 1 sek)

Kapitola 28 - pádové otázky
► celkový čas 44 min 31 sek

slovná zásoba (6 min), vysvetlenie (18 min 42 sek), achtung - upozornenie (2 min 3 sek), precvičenie (13 min 43 sek), texty (4 min 3 sek)

Kapitola 29 - osobné zámená, osobné zámená s 3.pádom
► celkový čas 42 min 20 sek

slovná zásoba (3 min 23 sek), vysvetlenie (21 min 57 sek), precvičenie (10 min), texty (7 min 20 sek)

Kapitola 30 - ako sa premení šesť slovenských pádov do troch nemeckých
► celkový čas
55 min 4 sek
slovná zásoba (16 min 18 sek), vysvetlenie (7 min 9 sek), precvičenie (31 min 37 sek)

Kapitola 31 - datív - 3.pád s predložkami, rozdiely medzi slovenčinou a nemčinou v skloňovaní
► celkový čas 2 hod 17 min 51 sek

slovná zásoba (20 min 8 sek), vysvetlenie (71 min 52 sek), precvičenie (60 min 30 sek), texty (5 min 29 sek)

Kapitola 32 - dve osobné zámená vo vete
► celkový čas
  9 min 47 sek
vysvetlenie (9 min 47 sek)

Kapitola 33 - "können" - "môcť, vedieť"
celkový čas 35 min 53 sek
slovná zásoba (10 min 23 sek), vysvetlenie (10 min 22 sek), precvičenie (8 min 3 sek), texty (7 min 5 sek)

Kapitola 34 - spojky v súvetí, vynechávanie spojky "že" v súvetí
celkový čas 19 min 34 sek
slovná zásoba (4 min 26 sek), vysvetlenie (15 min 8 sek)

Kapitola 35 - "warum - darum"
celkový čas 21 min 28 sek
slovná zásoba (11 min 46 sek), vysvetlenie (9 min 22 sek)

Kapitola 36 - akuzatív, 4.pád bezpredložkový
celkový čas 1 hod 7 min 58 sek
slovná zásoba (12 min 7 sek), vysvetlenie (31 min 27 sek), precvičenie (14 min 48 sek), texty (9 min 36 sek)

Kapitola 37 - pádové otázky s predložkami 4.pádu, 4.pád - osobné zámená
celkový čas 25 min 22 sek
vysvetlenie (19 min 55 sek), texty (5 min 27 sek)

Kapitola 38 - "müssen, dürfen, wollen, wissen" - "musieť, chcieť, vedieť"
celkový čas 1 hod 4 min 41 sek
slovná zásoba (10 min 51 sek), vysvetlenie (23 min 33 sek), precvičenie (33 min 17 sek)

Kapitola 39 - "dieser, diese, dieses" - "tento, táto, toto"
celkový čas 6 min 54 sek
slovná zásoba (2 min 2 sek), vysvetlenie (4 min 52 sek)

Kapitola 40 - privlastňovacie zámená
celkový čas 1 hod 29 min 17 sek
slovná zásoba (8 min 23 sek), vysvetlenie (39 min 13 sek), precvičenie (41 min 41 sek)

Kapitola 41 - "geben - nehmen"
celkový čas 41 min 32 sek
slovná zásoba (12 min 16 sek), vysvetlenie (14 min 36 sek), precvičenie (7 min 52 sek), texty (6 min 48 sek)

Kapitola 42 - predložky s 3. aj 4. pádom "in - an - auf"
► celkový čas 48 min 51 sek

vysvetlenie (26 min 24 sek), precvičenie (15 min 33 sek), texty (6 min 54 sek)

Kapitola 43 - vyjadrenie slovenského "svoj, svoja, svoje"
► celkový čas 7 min 13 sek

vysvetlenie (7 min 13 sek)

Kapitola 45 - dni, mesiace, ročné obdobia
celkový čas 26 min 5 sek
slovná zásoba (17 min 1 sek), vysvetlenie (9 min 4 sek)

Kapitola 46 - 2.pád jednotného čísla
celkový čas 34 min 20 sek
vysvetlenie (19 min), precvičenie (15 min 20 sek)

Kapitola 48 - slovesá so zmenou kmeňovej samohlásky
celkový čas 1 hod 16 min 21 sek
slovná zásoba (6 min 3 sek), vysvetlenie (62 min 02 sek), precvičenie (8 min 16 sek)

Kapitola 49 - zvratné zámená
celkový čas 1 hod 30 min 19 sek
slovná zásoba (1 min 24 sek), vysvetlenie (52 min 24 sek), precvičenie (26 min 24 sek), texty (10 min 7 sek)

Kapitola 50 - slovesá s odlučitelnými predponami
celkový čas 59 min 52 sek
slovná zásoba (23 min 48 sek), vysvetlenie (10 min 13 sek), precvičenie (17 min), texty (8 min 51 sek)

Kapitola 51 - odlučitelné predpony "hin - her"
► celkový čas 5 min 8 sek

slovná zásoba (5 min 8 sek)

Kapitola 52 - "sollen - mať" (niečo urobiť)
celkový čas 15 min 24 sek
vysvetlenie (9 min 16 sek), precvičenie (6 min 8 sek)

Kapitola 53 - jedlo, nápoje, zdravotný stav
celkový čas 8 min 17 sek
slovná zásoba (8 min 17 sek)

Kapitola 54 - modálne slovesá v prítomnom čase, modálne slovesá vo vete
celkový čas 10 min 4 sek
vysvetlenie (10 min 4 sek)

Kapitola 55 - podmieňovací psôsob
celkový čas 16 min 48 sek
vysvetlenie (16 min 48 sek)

Kapitola 57 - vyjadrenie "aby" pomocou "dass"
celkový čas 24 min 13 sek
precvičenie (24 min 13 sek)

Kapitola 58 - minulý čas "ich hatte" - "ja som mal", "ich war" - "ja som bol"
celkový čas 40 min 36 sek
slovná zásoba (4 min 45 sek), vysvetlenie (17 min 2 sek), precvičenie (13 min 51 sek), texty (4 min 58 sek)

Kapitola 59 - jeden zápor vo vete
celkový čas 50 min 38 sek
slovná zásoba (5 min 19 sek), vysvetlenie (17 min 41 sek), precvičenie (27 min 38 sek)

Kapitola 60 - mužský rod - slabé skloňovanie
celkový čas 14 min 29 sek
vysvetlenie (9 min 36 sek), texty (4 min 53 sek)

Kapitola 61 - základné číslovky
celkový čas 9 min 35 sek
vysvetlenie (9 min 35 sek)

Kapitola 62 - predložky s 3. a 4. pádom
celkový čas 32 min 31 sek
slovná zásoba (11 min 58 sek), vysvetlenie (11 min 45 sek), precvičenie (8 min 48 sek)

Kapitola 63 - skloňovanie podstatných mien - množné číslo
celkový čas 39 min 8 sek
slovná zásoba (6 min 50 sek), vysvetlenie (14 min 54 sek), precvičenie (17 min 24 sek)

Kapitola 64 - "mancher - solcher"
celkový čas 2 min 18 sek
slovná zásoba (2 min 18 sek)

Kapitola 65 - "man" ako "sa" u nezvratných slovies
celkový čas 20 min 41 sek
slovná zásoba (3 min 42 sek), vysvetlenie (16 min 59 sek)

Kapitola 66 - časové konštrukcie "wann?" - "kedy?"
celkový čas 37 min 2 sek
slovná zásoba (9 min 22 sek), vysvetlenie (12 min 16 sek), precvičenie (15 min 24 sek)

Kapitola 67 - "gefallen - páčiť sa"
celkový čas 13 min 7 sek
vysvetlenie (7 min 47 sek), precvičenie (5 min 20 sek)

Kapitola 68 - stupňovanie prídavných mien
celkový čas 51 min 12 sek
slovná zásoba (11 min 17 sek), vysvetlenie (21 min 39 sek), precvičenie (18 min 16 sek)

Kapitola 69 - konštrukcie s "es-es gibt"
► celkový čas 15 min 39 sek

slovná zásoba (6 min 53 sek), vysvetlenie (8 min 46 sek)

Kapitola 70 - slovosled po "denn - weil"
celkový čas 21 min 55 sek
vysvetlenie (21 min 55 sek)

Kapitola 71 - "es tut mir leid - mrzí ma to", es tut mir weh - bolí ma to"
celkový čas 18 min 11 sek
vysvetlenie (18 min 11 sek)

Kapitola 72 - "werden - stať sa"
celkový čas 7 min 15 sek
vysvetlenie (7 min 15 sek)

Kapitola 73 - budúci čas
celkový čas 21 min 33 sek
slovná zásoba (3 min 4 sek), vysvetlenie (7 min 53 sek), precvičenie (10 min 35 sek)

Kapitola 74 - "mögen" - "mať rád"
celkový čas 15 min 56 sek
slovná zásoba (2 min 12 sek), vysvetlenie (7 min 28 sek), precvičenie (6 min 16 sek)

Kapitola 75 - "ešte nie" - "už nie"
celkový čas 6 min 46 sek
vysvetlenie (6 min 46 sek)

Kapitola 76 - slovosled v priraďovacom súvetí bezo zmeny
celkový čas 4 min 55 sek
slovná zásoba (4 min 55 sek)

Kapitola 77 - minulý čas spôsobových slovies
celkový čas 4 min 59 sek
slovná zásoba (4 min 59 sek)

Kapitola 78 - príslovky s "irgend - nirgend"
celkový čas 7 min 18 sek
slovná zásoba (7 min 18 sek)

Kapitola 79 - minulý čas slovies s neodlučitelnými predponami
celkový čas 46 min 32 sek
slovná zásoba (13 min 48 sek), vysvetlenie (10 min 31 sek), precvičenie (22 min 13 sek)

Kapitola 80 - minulý čas, slovesá s koncovkou "-ieren" - "gratulieren"
celkový čas 5 min 16 sek
slovná zásoba (2 min 41 sek), vysvetlenie (2 min 35 sek)

Kapitola 81 - minulý čas slovies s odlučitelnými predponami
celkový čas 18 min 58 sek
slovná zásoba (9 min 24 sek), vysvetlenie (9 min 34 sek)

Kapitola 82 - minulý čas slovies so "sein"
celkový čas 22 min 25 sek
slovná zásoba (8 min 33 sek), precvičenie (13 min 52 sek)

Kapitola 83 - nepravidelné slovesá (skupiny slovies)
► celkový čas 37 min 21 sek
vysvetlenie (37 min 21 sek)

Kapitola 84 - kedy prídavné meno bez koncovky a kedy s ňou
celkový čas 6 min 25 sek
vysvetlenie (6 min 25 sek)

Kapitola 85 - skloňovanie prídavných a podstatných mien, určitý člen
celkový čas 1 hod 17 min 26 sek
vysvetlenie (38 min 45 sek), precvičenie (38 min 41 sek)

Kapitola 86 - skloňovanie prídavných a podstatných mien, neurčitý člen
celkový čas 39 min 26 sek
slovná zásoba (10 min 49 sek), vysvetlenie (19 min 17 sek), precvičenie (9 min 20 sek)

Kapitola 87 - skloňovanie 2.pád "wessen? - čí?"
celkový čas 7 min 55 sek
vysvetlenie (7 min 55 sek)

Kapitola 89 - radové číslovky, dátum
► celkový čas 18 min 13 sek
vysvetlenie (18 min 13 sek)

Kapitola 90 - "etwas neues - etwas gutes", "alles gute - alles beste"
celkový čas 12 min 54 sek
vysvetlenie (5 min 29 sek), precvičenie (7 min 25 sek)

Kapitola91 - množné číslo, skloňovanie prídavných mien
celkový čas 12 min 59 sek
vysvetlenie (12 min 59 sek)

Kapitola 92 - zámenné príslovky "wovon - davon", "womit - damit"
celkový čas 35 min 54 sek
slovná zásoba (14 min 53 sek), vysvetlenie (21 min 01 sek)

Kapitola 93 - "ktorý, ktorá, ktoré" ako "der, die, das"
celkový čas 23 min 16 sek
vysvetlenie (23 min 16 sek)

Kapitola 94 - dve slovesá vo vete, "zu" + neurčitok
celkový čas 17 min 28 sek
slovná zásoba (3 min 38 sek), vysvetlenie (13 min 50 sek)

Kapitola 95 -pomocné slovesá, minulé časy, "werden, sein, haben"
celkový čas 22 min 49 sek
vysvetlenie (22 min 48 sek)

Kapitola 96 - krátky minulý čas
celkový čas 35 min 1 sek
vysvetlenie (35 min 1 sek)

Kapitola 97 -predložka + "einander"
celkový čas 4 min 29 sek
vysvetlenie (4 min 29 sek)

Kapitola 98 - vyjadrenie množstva
celkový čas 8 min 43 sek
slovná zásoba (2 min 37 sek), vysvetlenie (6 min 06 sek)

Kapitola 99 - nepravidelné slovesá v minulom čase podľa skupín zmien kmeňových samohlások
celkový čas 1 hod 8 min 49 sek
vysvetlenie (66 min 23 sek), achtung - upozornenie (2 min 26 sek)

Opatrovateľská príloha - rozšírený výkladový slovník špeciálnej opatrovateľskej slovnej zásoby
► celkový čas 10 hod 37 min 28 sek

strana 239 A-B (55 min 21 sek)
strana 240 B-C (23 min 6 sek)
strana 241 C-D (18 min 5 sek)
strana 242 D-F (20 min 8 sek)
strana 243 F-H (16 min 59 sek)
strana 244 H-CH (15 min 26 sek)
strana 245 CH-K (16 min 20 sek)
strana 246 K (21 min 17 sek)
strana 247 K (19 min 45 sek)
strana 248 K-M (17 min 2 sek)
strana 249 M (17 min 12 sek)
strana 250 M-N (20 min 59 sek)
strana 251 N-O (23 min)
strana 252 O (14min 43 sek)
strana 253 O-P (20 min 17 sek)
strana 254 P (22 min 51 min)
strana 255 P (19 min 58 sek)
strana 256 P (27 min 12 sek)
strana 257 P (18 min 4 sek)
strana 258 P-R (17 min 54 sek)
strana 259 R-S (23 min 18 sek)
strana 260 S (21 min 35 sek)
strana 261 S (22 min 26 sek)
strana 262 S-Š (7 min 8 sek)
strana 263 Š-T (22 min 51 sek)
strana 264 T-U-V (24 min 34 sek)
strana 265 V (28 min 17 sek)
strana 266 V-W-Z (23 min 48 sek)
strana 267 Z (30 min 52 sek)
strana 268 Ž (6 min 25 sek)

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie