82.kapitola /testy-2/ slovesá s neodlučitelnými predponami (ukážka)

Doplňte správne tvary minulého času:

1. Was … mit dir…?
A: ist … gescheht
B: hat … geschehen
C: ist … geschehen
 
2. Was … Nina zum Geburtstag …?
A: hat … gekommen
B: habt … bekommen
C: hat … bekommen
 
3. Ich … nichts … .
A: habe … bekommen
B: habe … gekommen
C: bin … bekommen
 
4. … dort etwas …?
A: Hat … geschehen
B: Ist … geschehen
C: Ist … gegeschehen
 
5. … du alles richtig …?
A: Hast … vergestehen
B: Hast … verstanden
C: Habst … verstanden
 
6. Ich … deutsch schon gut …
A: habe … verstanden
B: habe … verstehen
C: habe … vergestanden
 
7. … du es noch einmal …?
A: hast … wiedergeholt
B: habst … wiederholt
C: hast … wiederholt
 
8. Alles … mir sehr … .
A: habt … gefallen
B: hat … gefallen
C: hat … gefallt
 
9. Er … eine Tasse … .
A: habt … zerbrochen
B: hat … zerbrechen
C: hat … zerbrochen
 
správne odpovede ♦ 1.C - 2.C - 3.A - 4.B - 5.B - 6.A - 7.C - 8.B - 9.C ♦ správne odpovede
 
1. Was … mit dir…?
A: ist … gescheht
B: hat … geschehen
C: ist … geschehen
 
2. Was … Nina zum Geburtstag …?
A: hat … gekommen
B: habt … bekommen
C: hat … bekommen
 
3. Ich … nichts … .
A: habe … bekommen
B: habe … gekommen
C: bin … bekommen
 
4. … dort etwas …?
A: Hat … geschehen
B: Ist … geschehen
C: Ist … gegeschehen
 
5. … du alles richtig …?
A: Hast … vergestehen
B: Hast … verstanden
C: Habst … verstanden
 
6. Ich … deutsch schon gut …
A: habe … verstanden
B: habe … verstehen
C: habe … vergestanden
 
7. … du es noch einmal …?
A: hast … wiedergeholt
B: habst … wiederholt
C: hast … wiederholt
 
8. Alles … mir sehr … .
A: habt … gefallen
B: hat … gefallen
C: hat … gefallt
 
9. Er … eine Tasse … .
A: habt … zerbrochen
B: hat … zerbrechen
C: hat … zerbrochen
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie