audio online kurz matematiky - PhDr.Alena Hofmanová pre žiakov základných škôl a (aj) študentov stredných škôl

Matematika je, spolu s filozofiou, matkou vied. Univerzálny jazyk matematiky nám umožňuje poznávať svet okolo seba, umožňuje nám zapisovať fyzickú realitu, čas a priestor a to všetko, čo tieto dve veličiny napĺňa, vytvárať ich modely.

Jazykom matematiky definujeme fizykálne, chemické, biologické, ale i ekonomické procesy. Základné zvládnutie matematiky už na základnej škole je nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie sa v ďalšom, špecializovanom štúdiu. A samozrejme, matematika vedie aj k rozvoju logického myslenia, schopnosti abstrakcie, teda k lepšiemu poznávaniu a poznaniu sveta ktorý žijeme.

Tak, ako každé poznanie, aj pri výučbe matematiky je potrebné pochopiť základný pojmový aparát, pochopiť podstatu operácií. A tak, ako v akomkoľvek inom jazyku, musíme sa aj jazyk matematiky učiť postupne, od základov, od jednoduchého k zložitejšiemu. Presne tak je definovaný originálny systém výuky vo všetkých učebniciach pani doktorky Hofmanovej, presne tak je definovaný aj tento kurz, ktorý pridáva k písanému textu v učebnici ďalšiu dimenziu - hovorené slovo, výklad.

Audio online kurz matematiky - PhDr. Alena Hofmanová obsahuje nielen výklad riešení toho najzložitejšieho, s čím sa žiaci pri hodinách matematiky na základnej škole stretávajú, teda slovných úloh, ale i základné vysvetlenie aritmetiky a algebry. Výklad mimo štandardnej metódy formou vysvetlení a cvičení je koncentrovaný predovšetkým do vysvetlenia učiva na konkrétnych príkladoch a je rozčlenený do 39 kapitol.

Základnou učebnicou, nevyhnutnou pre výuku v rámci kurzu je učebnica Matematika - slovné úlohy & všetko ostatné

Obsah audio online kurzu matematiky

Autorkou audio online kurzu je autorka učebnce Matematika - slovné úlohy & všetko ostatné, pani doktorka Hofmanová, ktorá kurz aj nahovorila. Kurz je rozdelený do 39 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú výklad učiva vo forme vysvetlení a cvičení v súlade a podľa obsahu a metodiky tejto učebnice.

podrobný rozpis kurzu ►►►►►

Kapitola na vyskúšanie zdarma

V kapitole 8 - príklady na x, ktorú si môžete vyskúšať zdarma, je vysvetlené jeden zo základných tematických okruhov slovných úloh, zápisy premien medzi neznámou „x“ a percentami (o 20, 30 ... %, o 1/3, 4/5 ... viac/menej). Kapitola obsahuje základné vysvetlenie a vysvetlenie na šiestich príkladoch a celkový čas je 50 minút.

kapitola 8 na vyskúšanie zdarma ►►►►►

Parametre audio online kurzu matematiky - PhDr. Alena Hofmanová

počet precvičení príkladov: 230
celkový počet nahrávok: 285
celková doba nahrávok: 27 hodín 57 minút 10 sekúnd
celkový objem dát: 970,96 MB
formát nahrávok: mp3

Varianty online audio kurzu

Audio online kurz matematiky - PhDr.Alena Hofmanová si môžete zakúpiť v našom e-shope skolapolopate.cz v troch variantoch:

banner-e-shop2-11555.jpg predplatné na 30 dní - cena 4,90 €

banner-e-shop2-11555.jpg celoživotné predplatné - cena 14,90 €

banner-e-shop2-11555.jpg celoživotné predplatné + Matematika slovné úlohy & všetko ostatné - cena 24,90 €

Kedy môžete začať používať kurz

Po zakúpení niektorého variantu kurzu v e-shope skolapolopate.cz a registrácii na webovej platforme hofmanova.sk je vám kurz podľa variantu kurzu sprístupnený. O prijatí objednávky na zakúpenie kurzu, o registrácii a o sprístupnení kurzu budete informovaní e-mailom na vami uvedenú e-mailovú adresu.

Sprístupnenie kurzu prebehne v podstate okamžite po zakúpení niektorého variantu kurzu v e-shope skolapolopate.cz a predchádzajúcej, alebo následnej registrácii na webovej platforme hofmanova.sk. Pokiaľ je súčasťou objednávky aj učebnica, alebo učebnice, je vám kurz sprístupnený po prijatí objednávky a registrácii, učebnice zasielame najneskôr druhý pracovný den prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. podľa vami vybraného druhu spôsobu dopravy (kuriérom na adresu, kuriérom na poštu).

Doprava zásielky pri zakúpení akéhokoľvek variantu audio online kurzu s učebnicou, alebo učebnicami je zdarma.

Ako sa zaregistrujete

Audio online kurz slovenského jazyka - PhDr.Alena Hofmanová je umiestnený na webovej platforme hofmanova.sk. Pre prístup na kurz je potrebná registrácia na stránke hofmanova.sk, pripomíname pritom, že nie je potrebné registrovať sa v e-shope skolapolopate.cz.

návod na registráciu na webovej platforme hofmanova.sk ►►►►►

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie