M (ukážka)

majonéza ............... e Mayonnaise (majonéze) 
majonéza ochutená ............... e Remoulade (remuláde)  
mak ............... r Mohn (món)
mäkký ............... weich (vajch)
na mäkko ............... weich gekocht (vajch gekocht)
maliny ............... e Himbeeren (himbérn)  
malý ............... klein (klajn)
mandle ............... e Mandeln (mandeln)
marhuľa ............... e Marille (marile) e Aprikose (aprikóze)
marinovať ............... marinieren (marinírn)
marinovaný ............... mariniert (mariníŗt)
marmeláda ............... e Marmelade (marmeláde) e Konfitüre (konfitüre)
mäsiar ............... r Fleischer (flajš.)
mäsiarstvo ............... e Fleischerei (flajšeraj) 
maslo ............... e Butter (but.)
maslenička ............... e Butterdose (but.dóze)
maslovať ............... aus/streichen (aus.štrajchn)
potrieť maslom ............... buttern
mäso ............... s Fleisch (flajš)
masť ............... s Schmalz (šmalc) s Fett (fet)
masť bravčová ............... s Schweineschmalz (švajne.šmalc)
masť husacia ............... s Gänseschmalz (genze.šmalc)
mastný ............... fett / speckig (fet / špekich)
maškrta ............... s Schmankerl (šmankeŗl)
mať voľno ............... frei haben (fraj haben)
mať čas ............... Zeit haben (cajt haben)
mať rád ............... mögen (mögn)
med  ............... r Honig (hónich)
medailónky ............... e Medaillons (medaijóns)
medovník ............... r Pfefferkuchen (pfef.kúchn)
menu ............... s Menu (menü)
metlice na hnetenie ............... e Knethaken (knet.hákn)  
miagať ............... stampfen (štampfn)
miagač zemiakov ............... r Kartoffelstampfer (kartofl.štampf.)
mierne variť ............... leise kochen (lajze kochn)
mierne variť ............... köcheln
miešať ............... verrühren (feŗ.rürn) rühren (rürn)
miesiť ............... kneten (knétn)
misa ............... e Schüssel (šüsl) e Platte (plate)
miesto ............... r Platz (plac)
mikrovlná rúra ............... e Mikrowelle  
minerálka ............... s Mineralwasser (mineral.vas.)
minerálka perlivá ............... s Minerallwasser mit Kohlensäure (mineral.vas. mit kóln.sojre)
minerálka neperlivá ............... stilles Wasser (štiles vas.)
mixovať ............... mixen (mixn)
mladý ............... jung (jung)
mlieko ............... e Milch (milch)
kanvička na mlieko ............... s Milchkännchen (milch.kenchn)
mlieť ............... mahlen (máln)
mlynček ............... e Mühle (müle)
mlynček na kávu ............... e Kaffeemühle (kafé.müle)
mlynček na korenie ............... e Pfeffermühle (pfef.müle)
mlynček na mäso ............... r Fleischwolf (flajš.volf)
mlynček na mak ............... e Mohnmühle (món.müle)
množstvo kalórií ............... e Kalorienmenge (kalórien.menge)
môcť ............... können (könn)
mokka-lyžička ............... r Mokka-Löffel (moka.löfl)
moriak ............... r Truthahn (trut.hán)
morka ............... e Truthenne (trut.hene) e Pute (púte)
morské plody ............... e Meeresfrüchte (méres.früchte)
mraznička  ............... e Kühltruhe (kül.true) e Gefriertruhe (gefríŗ.true) r Gefrierschrank (gefríŗ.šrank)
mrkva ............... e Möhre (möre) e Karotte (kaote)
mrvenička ............... r/s Streusel (štrojzl)
múka ............... s Mehl (mél)
pomúčiť ............... bemehlen (beméln)
muškátový oriešok ............... e Muskatnuss (muskat.nus)
mušt ............... r Most (most)
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie